भाषा:  
डाउनलोड बदली अध्यादेश
डाउनलोड बदली विनंती अर्ज मार्गदर्शके
गट-अ कर्मचाऱ्यांसाठी बदली विनंती अर्ज २०२० ची सूचना

प्रवेश पटल

 
 
   
 
सूचना:
  • नोंदणी ०१ मार्च २०२२ ला चालू होईल आणि ३१ मार्च २०२२ ला ६ वाजता बंद होईल.
  • बदली विनंती २०२२ गट अ मधील सर्व सर्वंगातील कर्मचाऱ्यासाठी सुरु झालेले आहे.
  • आपण याआधी नोंदणी केलेली असेल तर तेच वापरकर्त्याचे नाव व परवलीचा शब्द वापरा.
  • बदली विनंती साठी नोंदणी करताना तुमचे नाव दिसत नसल्यास तुमच्या DDO मधे सपंर्क साधावा.
  • तुमच्या प्रवेश तपशिलासंबंधी साह्यतेसाठी कृपया वापरकर्त्याचे नाव, तुमचे नाव, जन्मदिनांक आणि सध्याच्या पदाचा तपशील या इमेलआयडी वर पाठवा phdhr@nelito.com
  • साह्यातेसाठी ०२२-६७३१४६६० ( ८१६९५८०६४९ ) या क्रमांकावर सोमवार ते शुक्रवार सकाळी १० ते दुपारी १ आणि दुपारी २ ते संध्याकाळी ५ या वेळेत संपर्क करा.
  • कृपया नोंदणीपूर्वी आणि विनंती सादर करण्यापूर्वी मार्गदर्शके काळजीपूर्वक वाचा.
  • तुमच्या बदली विनंती आधारक दस्तावेज जोडणे अनिवार्य आहे. स्वरूप - {GIF, PNG, JPG, JPEG, PDF, DOC, DOCX}.