सूचना:
 • नोंदणी ०१ फेब्रुवारी २०२१ ला चालू होईल आणि २८ फेब्रुवारी २०२१ ला ६ वाजता बंद होईल.
 • आपण याआधी नोंदणी केलेली असेल तर तेच वापरकर्त्याचे नाव व परवलीचा शब्द वापरा.
 • बदली विनंती साठी नोंदणी करताना तुमचे नाव दिसत नसल्यास तुमच्या DDO मधे सपंर्क साधावा.
 • परवलीच्या अक्षरांची संख्या कमीत कमी ८ असावी.
 • परवलीचा शब्द खालील चार प्रवर्गातील अक्षरे मिळून असावा.
  • कमीत कमी एक uppercase अक्षर असावं.: (A – Z)
  • कमीत कमी एक lowercase अक्षर असावं.: (a - z)
  • कमीत कमी एक अंक असावा.: (0-9)
  • कमीत कमी एक Special अक्षर असावं.: @ $ _
वापरकर्त्याची नोंदणी
सध्याच्या पदाचा तपशील
*
*
*
*
*
*
*
सेवा इतिहास
 
*
*
*
वरील कोड लिहा *